Vrijwilligers

VZW Kreatief draait in eerste instantie op de inzet van een ruime ploeg vrijwillige en onbezoldigde lesgevers en medewerkers. Wij zijn ook steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die nieuwe ideeën en technieken kunnen aanleveren om ons aanbod te verrijken en nog aantrekkelijker te maken.
Indien je interesse hebt om je kennis ook aan anderen over te dragen neem dan contact met ons op.
Wat hebben we je te bieden?

  • statuut
  • verzekering
  • reisonkosten
  • cursuskosten
  • vormingskrediet

Statuut

Als je voor ons komt lesgeven doe je dit als vrijwilliger, dit wil zeggen onbezoldigd. De vrijwilligers liggen bij ons in de bovenste schuif en daarom zorgen we voor een goede professionele opvang. Indien je werkloos bent, zorgen wij voor de nodige aanvragen en vrijstellingen.

Verzekering

Naast de gebruikelijke ‘van en naar’- reisverzekering, worden onze medewerkers, vrijwilligers eveneens verzekerd tegen lichamelijke schade en tijdelijke of blijvende werkongeschiktheid.

Reisonkosten

Wij betalen een kilometervergoeding uit, ook voor de fietsers.

Cursuskosten

Het spreekt voor zich dat de gemaakte onkosten in functie van de cursussen door ons terugbetaald worden.

Vormingskrediet

Indien een lesgever (ster) een cursus volgt bij derden, om zo de opgedane kennis door te geven aan de leden van vzw Kreatief, kan deze de gedane onkosten inbrengen via de onkostenstaat na overleg met de DAC-er ter plaatse. Wij betalen eventueel de volledige som terug met een maximum van 50,00 € per werkjaar.